Granada High School

G-athletics-background.gif

Softball - Roster

2014

Level Last Name First Name Grade #
Varsity Correa Adriana 11 2
Varsity Fitzgerald Kayla 12 11
Varsity Gonzalez Alyssa 11 3
Varsity Heinz Tabitha 12 18
Varsity Johnston Jessica 10 17
Varsity Rebello Lily 10  
Varsity Rusniak Kassiddee 12 16
Varsity Saavedra McKayla 12 10
Varsity Serrano Erica 12  
Varsity Serrano Erica 12  
Varsity Velarde Isabel 11 7
Varsity Vi Sue 10 6
Varsity Villazon Alex 11 39
Varsity Walker Paige 11  
Varsity Zehr Taylor 11 15
         
JV Dobson Robyn 10  
JV Duffy Tehillah 10  
JV Frei-Allen Cami 9  
JV Lewis Taylor 11  
JV Martinez Alyssa 10  
JV Mederios Angelina 9  
JV Morris Addison 10  
JV Navarro Caleigh 9  
JV Piscanio Alexa 9  
JV Rocereto Shelby 10  
JV Smith Taylor 9  
JV Vasquez Savannah 9  

2013

 

Level Last Name First Name Grade #
Varsity Correa Adriana 10 2
Varsity Crawford Lacie 12 1
Varsity Devoto Bianca 12 24
Varsity Fitzgerald Kayla 11 11
Varsity Gonzalez  Alyssa 10 20
Varsity Gonzalez-Velarde Isabel 10 10
Varsity Heinz Tabitha 11 18
Varsity Johnston Jessica 9 17
Varsity Meza-Villazon Alex 10 39
Varsity Rusniak Kassiddee 11 16
Varsity Saavedra McKayla 11 21
Varsity Shang Selena 12 23
Varsity Zehr Taylor 10 14
         
JV Dobson Robyn 9  
JV Duffy Tehillah 9  
JV Ganguet Courtney 9  
JV Lewis Taylor 10  
JV Martinez Alyssa 9  
JV Morris Addison 9  
JV Rebello Lily 9  
JV Rocereto Shelby 9  
JV Rucker Stephanie 11  
JV Ruloma Brianna 9  
JV Serrano Erica 11  
JV Walker Paige 10  
JV Wittmer Jamie 9  

2012

 

Level Last Name First Name Grade
Varsity Correa Adriana 9
Varsity Crawford Lacie 11
Varsity Dahl Taylor 11
Varsity Devoto Bianca 11
Varsity Evans Nicole 11
Varsity Fitzgerald Kayla 10
Varsity Gonzalez-Velarde Isabel 9
Varsity Heinstein Corinne 10
Varsity Heinz Tabitha 10
Varsity Lange Taylor 9
Varsity Meza-Villazon Alexandria 9
Varsity Rusniak Kassiddee 10
Varsity Saavedra McKayla 10
Varsity Shang Selena 11
Varsity Zehr Taylor 9
       
JV Abdallah Elizabeth 9
JV Block Kayla 11
JV Geyer Madalyn 9
JV Guillen Brandy 11
JV Guillen Marla 9
JV Haylay Marla 11
JV Lewis Taylor 9
JV Niklewicz Halle 10
JV Novell Sara 10
JV Serrano Erica 10
JV Soule Michelle 11
JV Sturgill Devon 10
JV Valenti Vanessa 9
JV Walker Paige 9

2011

 

Level Last Name First Name Grade
Varsity Bray Amanda 11
Varsity Caravas Samantha 11
Varsity Devoto Bianca 10
Varsity Evans Nicole 10
Varsity Fitzgerald Kayla  
Varsity Heinstein Corinne  
Varsity Heinz Tabitha  
Varsity Keller Katie 12
Varsity Knowlton Veronica 12
Varsity Miller Stephanie 12
Varsity Murtagh Delaney 11
Varsity Rusniak Kassiddee  
Varsity Saavedra McKayla  
Varsity Segovia Adriana 11
Varsity Shang Selena 10
Varsity Siegle Cynthia 12
Varsity Siegle Lexi 11
       
JV Bennett Jenna  
JV Crawford Lacie 10
JV Dahl Taylor  
JV Guillen Brandy 10
JV Haylay Marla  
JV Kolmoos Greta  
JV Niklewicz Halle  
JV Novell Sara  
JV Serpa Katelyn  
JV Serrano Erica  
JV Soule Michelle 10
JV Steiniger Lindsey  

2010

Level Last Name First Name Grade #
Varsity Carey Dominique 11 9
Varsity DeBord Kaylene 12 16/11
Varsity Devoto Bianca 9 24
Varsity Engel Kelsey 12 17/1
Varsity Evans Nicole 9 12/13
Varsity Keller Katie 11 4
Varsity Knowlton Veronica 11 13/17
Varsity Leasau Alanna 12 14/21
Varsity Miller Stefani 11 6/23
Varsity Murtagh Delaney 10 15/18
Varsity Neal Caitlin 11 11/6
Varsity Ragusa Sarah 12 3
Varsity Siegle Cynthia 11 2
Varsity Siegle Lexii 10 5
Varsity Vignola Ashley 12 10
Varsity Winsor Kaitlin 11 8
         
JV Bray Amanda 10  
JV Caravas Samantha 10  
JV Crawford Laci 9  
JV Darrow Paige 9  
JV Guillen Brandy 9  
JV Journey Sara 10  
JV Mercado Victoria 9  
JV Segovia Adriana 10  
JV Shang Selena 9  
JV Soule Michelle 9  
JV Walker Allyson 10  

2009

Level Last Name First Name Grade # Position
Varsity Anderson Meghan 12 1  
Varsity Engel Kelsey 11    
Varsity Huston Lindsey 10    
Varsity Hutton Jessica 12 12  
Varsity Keller Katelynn 10 4  
Varsity Leasau Alanna 11 14  
Varsity Lupo Kristina 11 16/13  
Varsity Miller Rachel 12 8  
Varsity Miller Stefani 10 6  
Varsity Murtagh Delaney 9 15  
Varsity Neal Caitlin 10 11  
Varsity Ragusa Sarah 11 4  
Varsity Vignola Ashley 11 10  
Varsity Winsor Kaitlin 10 9  
           
JV Botelho Kori 9 5 P
JV Carey Dominique 10 11 INF / OF
JV Carlson Leslie 10 4 P
JV DeBord Kaylene 11 9 INF / OF
JV Engel Kelsey 11 12 OF
JV Garcia Lexy 11 6 OF
JV Hinrichs Maddie 9 14 1B
JV Journey Sara 9 13 OF
JV Knowlton Veronica 10 8 OF / C
JV Olson Jessica 9 16 2B / C
JV Segovia Nani 9 17 3B
JV Siegle Cynthia 10 1 P
JV Siegle Lexii 9 3 SS
JV Storti Natasha 9 2 C / INF
JV Walker Allyson 9 10 OF